Ödül ve Destekler

Değerli meslektaşlarımız,
Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği Yönetim Kurulu bilimsel çalışmalara katkı sağlamak amacıyla dernek üyelerine aşağıda detayları verilen çeşitli burs ve destekler verme kararı almıştır. Bu desteklerin amacına ulaşmasını ve kaliteli bilimsel çalışmalarımızı artırmasını diliyoruz.
Saygılarımızla
Dernek Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Yaşar DOĞAN

 

YURT DIŞI EĞİTİM DESTEĞİ

Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği yeni ufuklar açmak, genç arkadaşlarımızın bilgi ve deneyimini artırmak amacıyla 2023 yılında aşağıdaki koşulları sağlayan dernek üyesi 2 genç Çocuk Gastroenteroloji uzmanlık öğrenicisi/uzmanına yurt dışı eğitim desteği sağlayacaktır. Destek, koşulları sağlamış ve istenen belgeleri tam olarak sunan adaylara başvuru sırasına göre verilecektir.
Aynı tarihli başvurularda şimdiye kadar yapmış olduğu yayın nicelik ve niteliği kararda etkili olacaktır. Destekler en az 3 ay sürecek eğitimler için verilecektir. Üç ay için 50 TL, 3 aydan daha uzun sürecek eğitimler için de 6 ayı aşmamak kaydıyla her ay için 15000 TL (maksimum 90 TL) ödenecektir. Başvurular Eylül 2023 yılı sonuna kadar açık olacaktır.
Koşullar:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2. İngilizce veya gittiği ülkenin dilini bildiğini kanıtlayan belgesi bulunmak
3. Uzmanlık öğrencisi, uzman, doktor öğretim üyesi veya doçent kadrosunda kamuda görev yapıyor olmak.

Gerekli belgeler:
1. Özgeçmiş ve yayın listesi
2. Yurtdışına gidiş amacı, gidilecek merkez ve kalınacak süreyi belirten dilekçe
3. Yabancı dil yeterlilik belgesi (Doçentlik sınavı için aranan koşulları sağlayan)
4. İlgili merkezden kabul yazısı ve çalıştığı kurumun izin yazısı
5. Eğitim sonrası, eğitim süresinin en az 2 katı süreyle Türkiye’de bir kamusal sağlık kurumunda görev yapacağına dair taahhütname

 

BİLİMSEL PROJE DESTEĞİ

Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği, bilimsel yayınları özendirmek için 2023 yılında Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı alanında 3 projeye destek sağlayacaktır. Proje son başvuruları Eylül 2023 olacaktır. Birincilik kazanan projeye maksimum 50 TL, ikinciye maksimum 40 TL ve üçüncüye maksimum 30 TL destek verilecektir. Destek, alt yapı gereçleri (bilgisayar vb.), seyahat ve eleman giderlerini kapsamayacaktır. Proje başvuruları Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, birisi Yönetim kurulundan olmak kaydıyla 5 asıl, 2 yedek üyeden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüride görev alacak olan öğretim üyelerinin ilgili projelerde yer almamış olması gerekmektedir.
Proje başvuru formatı aşağıdaki linktedir.
Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

Gerekli belgeler:
1. Özgeçmiş ve yayın listesi
2. Uygun şekilde doldurulmuş proje başvuru formu
3. Etik kurul onayı
4. Proje ile ilgili proforma faturalar

 

YILIN ARAŞTIRMASI ÖDÜLÜ

Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği, bilimsel yayınları özendirmek ve taltif etmek için 2022 yılında Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı alanında SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış, Türkiye’de yapılmış özgün araştırma makalelerine (derleme, vaka sunumu, editöre mektup, kısa rapor kabul edilmez) 10.000 TL ödül verecektir. Başvuru makalede birinci sırada olan araştırıcı (veya sorumlu yazar) tarafından diğer yazarların da imzasının olduğu bir dilekçeyle yapılacaktır. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2023’tür.

ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ

2024 yılında yapılacak olan Ulusal Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi kapsamında sunulacak olan en iyi 3 sözlü bildiriye ödüller verilecektir. Sözlü bildiri dalında ödüller birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 ve üçüncüye 5.000 TL olacaktır.

 

Başvurular [email protected] adresine gönderilecektir.