Hepatoloji Komitesi

Hepatoloji Komitesi halihazırda 6 kişiden oluşmaktadır:

Başkan: Özlem Durmaz (İstanbul Üniversitesi)
Sekreter: Zeren Barış (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Üyeler: Figen Özçay (Başkent Üniversitesi)
             Vildan Ertekin (Acıbadem Üniversitesi)
             Sinan Sarı (Gazi Üniversitesi)
             Murat Çakır (Karadeniz Teknik Üniversitesi)


member-image
Vildan Ertekin
Üye
member-image
Figen Özçay
Üye
member-image
Murat Çakır
Üye
member-image
Sinan Sarı
Üye

Hepatoloji Komitesi Aralık 2022'de ilk toplantısını yaparak 2023 yılında faaliyetlerine başlamıştır.

Zoom üzerinden aylık yapılan düzenli toplantılarla Dernek Yönetim Kurulunun kendisinden talep ettiği görevleri gerçekleştirirken, komite üyelerinin eşit katılımıyla misyon ve vizyonunu oluşturmuş, aynı alanda varlığını sürdürmekte olan ulusal ve uluslararası çeşitli mesleki derneklerin işleyişini esas alarak yönergesini ve kurallarını hazırlayarak Ağustos 2023'de Dernek Yönetim Kurulu ile ilk ortak toplantısında onaya sunmuştur.

Komitenin önde gelen hedeflerinden biri olarak Pediatrik Hepatoloji'ye ilgi duyan ve bu konuda çok merkezli projeler geliştirmek ya da bu projelerde görev almak isteyen çocuk gastroenteroloji uzmanlarının katılacağı "Hepatoloji İlgi Grubu" nu (=Hepatoloji Topluluğu) oluşturarak grubunun tanıtımını yapacağı ilk toplantısını 15. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi sırasında 30 Mayıs 2024'de Trabzon'da gerçekleştirmeyi planlamıştır.

Hepatolojiye ilgi duyan tüm meslektaşlarımızı "Hepatoloji İlgi Grubu"na katılıp Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneğimizin çatısı altında yeni projelerin geliştirilmesine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.