Tarihçe

Dernek ilk olarak 1992 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu ve arkadaşları tarafından “Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Derneği” adıyla kurulmuştur.

İlerleyen yıllarda dernek pediatrik gastroenteroloji alanında çalışan herkese açılmış ve 2006 yılında yapılan genel kurul toplantısıyla adı, “European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition” ile uyumlu olarak, “Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği” olarak değiştirilmiştir.

Derneğin ana amacı insan sağlığına katkıda bulunmaktır. Çocukluk çağı sindirim sistemi, karaciğer ve beslenme ile ilgili hastalıklar alanında ülkemiz sağlık çalışanlarının bilgi ve görgülerini artırmak ve çocuklarımızın sağlıklarını en üst düzeye çıkarmak başlıca görevidir.