Gastroenteroloji Komitesi

Pediatrik Gastroenteroloji Komitesi Amaç ve Görevleri

Gastroenteroloji Komitesi 2023 yılında kurulmuş olup, Türk Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği'nin (TPGHBD) daimi 3 komitesinden biridir.

Komite 7 kişiden oluşmaktadır.

member-image
Maşallah Baran

Üye

member-image
Ömer Faruk Beşer

Üye

member-image
Buket Dalgıç

Üye

member-image
Burcu Güven

Üye

member-image
Ayşe Merve Usta

Üye

Komitenin amacı çocuklarda gastrointestinal sistem sağlığı ve iyilik durumunun korunmasını amaçlamaktadır,

Bu amaçla pediatrik gastroenterolojinin belirli alanlarını kapsayan uzman çalışma ve özel ilgi gruplarının oluşturulması ve bu gruplarla birlikte çalışmak,

Pediatrik Gastroenteroloji alanında klinik ve bilimsel açıdan yetkili yorumlar yazmak ve yayınlamak,

Pediatrik Gastroenteroloji ile ilgili konularda bilimsel topluluklara, düzenleyici kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına, endüstriye ve diğer ilgili taraflara önerilerde bulunmak,

Bilimsel toplantılar, eğitim kursları ve atölye çalışmaları düzenleyerek bilimsel bilgi alışverişine katkıda bulunmak ve pediyatrik gastroenteroloji alanında kaliteli araştırma ve eğitimi teşvik etmek,

Pediatrik Gastroenteroloji eğitim, öğretim ve uygulamalarının standardizasyonu, organizasyonu, tanı ve tedaviye yönelik pratik yaklaşımlar ve diğer ilgili sorular hakkında rehberlik etmek,

Pediatrik Gastroenterolojiyle ilişkili belirlenen konularda pediatrik gastroenterologların yanı sıra aile ve hastalara yönelik eğitim materyali geliştirmek (internet sitesi, telefon uygulamaları vb.).

Komite üyelerinin sorumlulukları:

• Gereken efor ve zamanı ayırmak

• İş birliği içinde çalışmak

• Etkili iletişim sağlamak

• Belirlenen görevlerin zamanında tamamlanmasını sağlamak

• Komite konferanslarına katılmak

• Komite aksiyon planlarının oluşturulması ve gerçekleştirilmesine dahil olmak.