14 Mayıs 2024

Türk Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Derneği
Olağanüstü Genel Kurul İlanıdır

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurulu 31/05/2024 tarihinde saat:18.00’te Trabzon’da Ramada Plaza By Wyndham konferans salonunda salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 07/06/2024 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Genel kurul gündemi aşağıda belirtilmiştir

Türk Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM

Toplantının açılışı
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu
Divan Başkanı ve Divan Üyelerinin seçimi
Başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi
Başkanın konuşması
Yönetim Kurulunun faaliyet ve hesap raporunun görüşülmesi
Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi
Yönetim Kurulunun ibrası
Denetim Kurulunun ibrası
Dernek üye giriş ve aidatlarının belirlenmesi
Yönetim Kurulunun seçimi
Denetim Kurulunun seçimi
Dilek ve temenniler ile kapanış

Başkandan Mesaj

Türk Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Derneği 1992 yılında kurulmuş olup, derneğimizin amacı Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı olan meslektaşlarımızı bir çatı altında toplarken, bilimsel, sosyal ve eğitim alanında ortak hedefler belirlemeyi amaçlamıştır. Yeni dönemde seçilmiş yönetim kurulu olarak bundan önceki dönemlerde olduğu gibi, dönemimizde de eğitim ve bilimsel amaçlı olarak ulusal ve uluslararası toplantı, sempozyum ve kurslar planlarlarken, meslektaşlarımız için gerekli eğitim, bilim, mesleki ve sosyal alanda gerekli her türlü desteği vermeye devam edecek ve yanlarında olacağız. Bu görevlerimizi yaparken dernek faaliyetlerimizin daha iyi noktalara gelmesi için üyelerimiz arasında hiçbir fark gözetmeden şeffaf, katılımcı ve adil olmaya özen göstereceğiz.

Hem yönetim kurulu hem de derneğimizin belirlenmiş hedeflerinin arzulanan seviyeye gelmesi sadece yönetim kurullarının çalışmaları ile gerçekleşmeyeceği aşikardır. Bu nedenle her bir meslektaşımızın desteği, çabası ve önerisi bizi daha güçlü ve kararlı kılacaktır. Gelecek güzel günler kararlı, arzulu ve başarı için gerekli çabayı gösterenlerin olacaktır. Gelecek güzel günlerde hep beraber olmak dileği ile…

Prof Dr Yaşar DOĞAN

Sağlıklı Bebek Beslenmesi ve Menü Örnekleri

Dökümana ulaşmak için tıklayınız.