Ödül ve Destekler

Değerli meslektaşlarımız,
Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği Yönetim Kurulu bilimsel çalışmalara katkı sağlamak amacıyla dernek üyelerine aşağıda detayları verilen çeşitli burs ve destekler verme kararı almıştır. Bu desteklerin amacına ulaşması, kaliteli bilimsel çalışmalarımızı artırmasını diliyoruz.
Saygılarımızla
Dernek Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. M. Ayşe Selimoğlu

 

YURT DIŞI EĞİTİM DESTEĞİ

Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği yeni ufuklar açmak, genç arkadaşlarımızın bilgi ve deneyimini artırmak amacıyla 2018, 2019 ve 2020 yıllarında her yıl aşağıdaki koşulları sağlayan dernek üyesi 5 genç Çocuk Gastroenteroloji uzmanlık öğrenicisi/uzmanına yurt dışı eğitim desteği sağlayacaktır. Destek, koşulları sağlamış ve istenen belgeleri tam olarak sunan adaylara başvuru sırasına göre verilecektir. Aynı tarihli başvurularda şimdiye kadar yapmış olduğu yayın nicelik ve niteliği kararda etkili olacaktır. Destekler en az 3 ay sürecek eğitimler için verilecektir. Üç ay için 5.000 TL, 3 aydan daha uzun sürecek eğitimler için de 7.500 TL ödenecektir. Başvurular 2018 ve 2019 yılları için sırasıyla 31 Ekim 2018, 31 Ekim 2019 tarihine kadar, 2020 yılı için ise 1 Mart tarihine kadar kabul edilecektir. Açık kontenjanlar dernek web sitesinden duyurulacaktır.
Koşullar:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2. 40 yaşını geçmemiş olmak
3. İngilizce veya gittiği ülkenin dilini bildiğini kanıtlayan belgesi bulunmak
4. Uzmanlık öğrencisi, uzman, doktor öğretim üyesi veya doçent kadrosunda görev yapmak

Gerekli belgeler:
1. Özgeçmiş ve yayın listesi
2. Yurtdışına gidiş amacı, gidilecek merkez ve kalınacak süreyi belirten dilekçe
3. Yabancı dil yeterlilik belgesi (Doçentlik sınavı için aranan koşulları sağlayan)
4. İlgili merkezden kabul yazısı ve çalıştığı kurumun izin yazısı

 

BİLİMSEL PROJE DESTEĞİ

Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği, bilimsel yayınları özendirmek için 2018, 2019 ve 2020 yıllarında her yıl Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı alanında 3 projeye destek sağlayacaktır. Proje son başvuruları 2018 yılında 1 Ekim, 2019 ve 2020 yıllarında ise 1 Şubat tarihi olacaktır. Birincilik kazanan projeye maksimum 15.000 TL, ikinciye maksimum 12.500 TL ve üçüncüye maksimum 10.000 TL destek verilecektir. Destek, alt yapı gereçleri (bilgisayar vb.), seyahat ve eleman giderlerini kapsamayacaktır. Proje başvuruları Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, birisi Yönetim kurulundan olmak kaydıyla 5 asıl, 2 yedek üyeden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüride görev alacak olan öğretim üyelerinin ilgili projelerde yer almamış olması gerekmektedir.
Gerekli belgeler:
1. Özgeçmiş ve yayın listesi
2. Uygun şekilde doldurulmuş proje başvuru formu
3. Etik kurul onayı
4. Proje ile ilgili proforma faturalar

 

YILIN ARAŞTIRMASI ÖDÜLÜ

Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği, bilimsel yayınları özendirmek ve taltif etmek için 2018 ve 2019 yıllarında Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı alanında SCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalelerine (derleme, vaka sunumu, editöre mektup, kısa rapor kabul edilmez) 1500 TL ödül verecektir. Başvuru makalede birinci sırada olan araştırıcı (veya sorumlu yazar) tarafından diğer yazarların da imzasının olduğu bir dilekçeyle yapılacaktır. 2018 yılında yayımlanmış makaleler için son başvuru tarihi 1 Mart 2019, 2019 yılında yayımlanmış makaleler için son başvuru tarihi 1 Mart 2020’dir.

ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ

2020 yılında yapılacak olan Ulusal Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi kapsamında sunulacak olan en iyi 3 sözlü ve 3 poster bildiriye ödüller verilecektir. Sözlü bildiri dalında ödüller birinciye 3.000 TL, ikinciye 2.000 ve üçüncüye 1.000 TL, poster dalında birinciye 1.500 TL, ikinciye 1.000 TL ve üçüncüye 750 TL olacaktır.

 

ESPGHAN SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLÜ

2019 yılında gerçekleşecek olan ESPGHAN Kongresinde Plenary veya Parallel Session’da en az 10 dakikalık sözlü bildiriler için kongre katılım desteği verilecektir. Destekler 5.000 TL olacaktır. Son başvuru tarihi 31 Ekim 2019’dur.

Not: Destekler ve başvuru koşulları dernek web sitesinden ilan edilecektir.
Başvurular [email protected] adresine gönderilecektir.

WordPress Lightbox