Pediatrik Ülseratif Kolit Aktivite İndeksi (PUKAI)
Ölçütler Puan
Karın ağrısı
Yok
Önemsenmeyen ağrı
Önemsenen ağrı
Rektal kanama
Yok
Az miktarda kan (dışkıların < % 50)
Az miktarda kan (dışkıların çoğunda)
Çok miktarda kan (dışkı içeriğinin > % 50)
Dışkı kıvamı
Şekilli
Kısmen şekilli
Tamamen şekilsiz
24 saatteki dışkılama sayısı
0-2
3-5
6-8
>8
Gece dışkılama
Yok
Var
Aktivite düzeyi
Aktivitede kısıtlama yok
Aktivitede sınırlı kısıtlılık
Belirgin olarak kısıtlanmış aktivite
Toplam